loading
close
Loading.. new window reload

Doel

Doel van de rouwretraite is het:

  • ontmoeten van anderen met eenzelfde ervaring, namelijk de dood van een dierbare. 
  • bewust worden van de dood van de dierbare als een realitieit, accepteren van het verlies en delen van de persoonlijke ervaring.
  • (h)erkennen van de gevoelens die passen bij het verlies door het ontrafelen van de chaos en deze gevoelens ten volle aangaan.
  • evalueren van de relatie met de levende dierbare en het aangaan van een hernieuwde relatie met de overleden dierbare.
  • inzicht verwerven in de verschuivingen in verhoudingen binnen relaties in het gezin, (schoon-)familie en werksituatie om op basis hiervan opnieuw de eigen positie te bepalen.
  • bevorderen van de communicatie met de directe omgeving.
  • structuur aanbrengen in de nieuwe situatie.
  • zicht krijgen op een beeld van de toekomst.
  • herwinnen van zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst.
  • leren te zorgen voor jezelf door tijd en ruimte te nemen en leren te durven vragen.

De kern: het innerlijk aanpassingsproces en de aanpassing aan de veranderde realiteit.